ورود ثبت نام سبد خرید

نشر مصدق

به خاطر لی لا اثر «ابی گلاینز»

0تومان
ترس و نکبت رایش سوم شامل بیست و چهار نمایشنامه یک پرده ای است که برشت آنها را بین سال های هزار و نهصد سی و پنج تا سی و نه بر اساس زندگی جاری مردم آلمان تحت حکومت رایش در دانمارک نوشته است
برشت در این کتاب خارق العاده،در بیست و چهار قسمت به بیست و چهار جنبه حکومت نازی می پردازد و به زیبایی تمام ترس و نکبت جاری در جامعه و بین اقشار مختلف مردم را به تصویر می کشد
بسیاری از این جنبه ها فقط به آلمان نازی محدود نمی شود و می تواند هر جامعه دیکتاور زده قرن بیستمی را نشان دهد
از نظر یک جامعه شناس،این کتاب با این حجم اندک،خیلی بیشتر از یک رمان بزرگ می تواند معرف جامعه آلمان آن روزگار باشد

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟