ورود ثبت نام سبد خرید

نشر مصدق

به خاطر لی لا اثر «ابی گلاینز»

0تومان
رومن کاسو که بعد ها اسم مستعار رومن گاری (گری) را برای خود انتخاب کرد. نویسنده ایست توانا که در هشتم ماه مه 1914 در شهر موسکو از مادری اهل لیتوانی و پدری روسی به دنیا آمد. او در طول زندگی پر بار ادبی اش 21 رمان با نام حقیقی ، یک رمان با نام مستعار فوسکو سینی بالدی و چهار رمان با نام مستعار امیل آژار نوشت و بدین سبب تنها نویسنده ای است که دوبار موفق به دریافت جایزه ادبی گنکور شده است . شاه سلیمان جنگ جویی کهنه کار است . او که آخرین ساعات عمرش را می گذراند، یک بار دیگر می خواهد بر تمامی انواع دیکتاتوری موجود و به ویژه قدرت های سلطه غلبه نماید . این گونه است که آخرین نگرانی های شاه سلیمان در قالب واژگان ، چنین بیان می شود : «باید عشق ورزید»…

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟