ورود ثبت نام سبد خرید

نشر مصدق

خدایان جنگ اثر «کن ایگلدن»

ورود سزار به مصر و شکل گرفتن رابطه‌ی عاطفی بین او و ملکه کلئوپاترا که مردم مصر در حد پرستش می‌ستودندش، روایت شورانگیزی‌ست.
آن‌گاه که سزار و کلئوپاترا در قایقی در نیل به گشت و گذار می‌پردازند، تصویری از عاشق و معشوقی در ذهن‌ها نقش می‌بندد که گویی همین امروزیانند که شیفته‌وار به تماشای جاذبه‌های جهانگردی و طبیعی مصر رفته‌اند


ایگلدن راوی دوره‌ای از تاریخ روم و مصر باستان، به نظر می‌رسد در گوشه‌ای تاریک از کوچه‌پس‌کوچه‌های حادثه ایستاده و لحظه لحظه حوادث را با چشم خود دیده و گفت‌و‌گوهای قهرمانان این حوادث را با گوش خود شنیده است….
سزار روم، ضربه‌ی مرگ را از دست کسی دریافت می‌کند که می‌پنداشت به نجاتش آمده و ما خود چه پندارهای به نادرست از کسانی داریم که آنان را یار و ممدکار خود می‌دانیم و نمی‌دانیم در اعماق اندیشه‌اش چه نگاهی به ما دارند

منبع:ایستاگرام نشر مصدق

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟