ورود ثبت نام سبد خرید

نشر مصدق

چرا باید کتاب بخوانیم؟(20 دلیل)

20 علتی که باید کتاب بخوانیم:

1.به دانش ما اضافه می شود

2.توانایی مغز ما افزایش پیدا می کند

3.از استرس های زندگی می کاهد

4.به حافظه کمک می کند

5.تخیل ما را پرورش می دهد

6.باعث می شود تفکر انتقادی در ما شکل بگیرد

7.با تعداد لغات بیشتری آشنا می شویم

8.مهارت نوشتاریمان افزایش پیدا می کند

9.مهارت ارتباطیمان افزایش پیدا می کند

10.تمرکز ذهنیمان افزایش پیدا می کند

11.کتاب خواندن یک تفریح مفید برای انسان است

12.کتاب خواندن یک تفریح ارزان است

13.کتاب ها برای زندگی به ما انگیزه می دهند

14.کتاب های بسیاری هستند که می توانند روی سلامت ما تاثیر بگذارند

15.کتاب ها باعث می شوند حس همدلی نسبت به انسان ها را در ما تقویت می کنند

16.کتاب ها به ما مهارت های زندگی را یاد می دهند

17.کتاب خواندن باعث افزایش اعتماد به نفس ما می شود

18.مطالعه در آخر شب،باعث می شود بهتر بخوابیم

19.کتاب ها و خواندنشان،باعث می شود دنیا را بهتر بشناسیم

20.و در آخر کتاب ها خلأ تنهایی انسان ها را پر می کند

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟